GINOP-5.3.5-18-2019-00125 pályázat

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése és az átmenet támogatása a „B” Bányászat, kőfejtés ágazatban

A platform nyitva áll mind a munkavállalók és képviselőik (szakszervezeti bizalmik, üzemi tanácsok), mind a munkáltatók számára. Itt felvethetnek és megvitatásra javasolhatnak a dolgozókat vagy a vállalatot érintő közérdekű ügyeket, a kollektív alku során felmerülő kérdéseket, segítve ezáltal a kollektív szerződéskötést...

Tegye fel kérdését, hogy minél hamarabb tudjunk segíteni!

 

Pótszabadság

A pótszabadság esetében is a teljessel a munkáltató rendelkezik vagy van olyan eset amikor a munkavállaló rendelkezik vele? Gondolok itt a tanulmányi szabadság, gyermekek után járó szabadság, stb.

A gyermekek után járó pótszabadság "sorsa" a többi szabadságnap sorsához igazodik, azaz "évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni" [Mt. 122. § (2) bek.]. A jogszabályban nincs ettől eltérő szabály.

Ugyanakkor az előbbi rendelkezés alól kivétel az apának járó pótszabadság [Mt. 118. § (4) bek.]

A tanulmányi szabadságot elsődlegesen a tanulmányi szerződés szabályozza, az Mt. nem rendelkezik róla, de ennek a rendeltetése a tanulmányokkal összefüggő vizsgák idejére (esetleg a felkészülésre) biztosított idő, így ezzel értelemszerűen munkavállalónak kell tudnia rendelkezni. A munkavállaló mentesül a munkavégzés alól "a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre" [Mt. 55. § (1) bek. g) pont].


2021-03-18
Felmondás

Mi történik, ha a munkavállaló mond fel jogellenesen?

Ha a munkavállaló szünteti meg jogellenesen a munkaviszonyát, köteles a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni. Ha a határozott tartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni. A munkáltató követelheti az ezt meghaladó kárának megtérítését is. Ezek együttesen nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

 

2021-03-15
Powered by Phoca Guestbook

Üzenet küldése